วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.อำนาจหน้าที่

1. เก็บภาษีที่ดิน
2. เภ็บภาษีโรงเรือน
3. เก็บภาษีป้าย
4. งานที่เกี่ยวกับประชากรพื้นที่ทั้งหมด
5. พัฒนาท้องที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: