วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชื่อหน่วยและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตั้งอยู่ที่ บ้านสูเนิน หมู่ 4 ตำบล ปางช่อง
อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

ไม่มีความคิดเห็น: