วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชื่อหน่วยและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตั้งอยู่ที่ บ้านสูเนิน หมู่ 4 ตำบล ปางช่อง
อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

2.ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา.........................................................................................................
...............................................................................................................


วิสัยทัศน์......................................................................................................
..............................................................................................................

3.อำนาจหน้าที่

1. เก็บภาษีที่ดิน
2. เภ็บภาษีโรงเรือน
3. เก็บภาษีป้าย
4. งานที่เกี่ยวกับประชากรพื้นที่ทั้งหมด
5. พัฒนาท้องที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า

4.จำนวนบุคลากร

1. นาย วินัย เช็งสวย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
2. นาย พิเชสฐ์ ลี๊กิมฮุย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา
3. นาย ประภาส พุตซ้อน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
4. นาย ปาริชาต สุขกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
5. นาย สหัส อุ่นเรือน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

วันนี้วันดีวันที่สนุก
วันที่ปดทุกข์หยุดเอาก่อน!!!!!!!!!!!!!!!!

@ เราได้ประโยชน์ในการสร้างเว็บบล็อกเป็นของตัวเอง ซึ่งช่วยให้เราสามารถใช้เว็บบล็อก
ในการส่งข้อมูลหรือบทความทั่วไปให้กับคนที่สนใจเว็บบล็อกของเราให้คนอื่นได้ศึกษา

# นะจ๊ะคนเก่ง #